Inhoud boeken 2

GoedBoos – wat zegt de bijbel?

Goed Boos Bijbelstudies en gespreksstof

Boosheid is soms lastig. Maar boosheid kan je ook energie geven om onrecht tegen te gaan. Is boosheid nu goed of slecht? Dit boek wil je helpen goed boos te zijn, zodat een spannende situatie op een constructieve manier bespreekbaar wordt. En er in de situatie iets verandert ten goede door te luisteren, de waarheid te spreken in liefde en waar nodig vergeving te vragen of te geven.

Ooit de Bijbel opengeslagen op het onderwerp boosheid, persoonlijk of als gesprekskring?

Eerlijk en respectvol met elkaar omgaan, ook als iets je irriteert; daar is veel over te leren. Van Kaïn, Jona, Paulus en Barnabas, Jacob en Esau en in het bijzonder van Jezus.

De 12 Bijbelverhalen en 12 denkkaders in dit boek geven een breed scala aan Bijbelse inzichten en praktische tips. De vragen voor individueel of groepsgebruik stimuleren om de stof te vertalen naar de praktijk van alle dag.

Met als extra bijlage: 30 dagen Goed Boos