Almere

Goed omgaan met irritatie en boosheid is een onderdeel van gezond leven. Daarom is GoedBoos van harte gezondheidsambassadeur van het Almeers Preventieakkoord.

Wie kent het niet, gedoe met buren of familie over kleine en grote dingen. Verwijten en heftige woorden die zijn gevallen in een gesprek; afspraken die niet worden nagekomen.

Hoe reageer je, zonder het erger te maken? Sinds 2006 heb ik me in deze vraag verdiept. Graag help ik je met concrete inzichten en tips; als coach oefen ik met je de situatie die je bezighoudt. Het gevoel van boosheid zetten we om naar moed en wijsheid om de relatie (proberen) te herstellen. De aanpak is gebaseerd op gezonde, algemene levenswaarden en breed-gedragen inzichten.

Zo heeft elk mens behoefte aan zowel eigenheid als verbondenheid. Je wilt ruimte voor wat jij belangrijk vindt, maar je wilt meestal ook dat de relatie er niet op afknapt. Leer daarom in 3 stappen een heldere ik-boodschap te geven; en luister dan open en actief naar het verhaal van de ander, met diens eigenheid. Leer te leven vanuit de heilzame vraag: Hoe komen we er samen uit?

Irritaties en boosheid die je niet goed verwerkt kunnen je verbitteren en ongezonde effecten hebben. Wie wil dat?

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 2300 mensen in groepen getraind. Via een video-cursus is die training beschikbaar. Daarnaast mocht ik buren, echtparen, families en individuen coachen door samen open naar de situatie te kijken, te bedenken wat een wijze manier van reageren zou zijn en door waar nodig bij gesprekken te bemiddelen.