Privacyverklaring

Privacyverklaring GoedBoos

in het kader van AVG – versie 11 mei 2018

GoedBoos gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de eigen onderneming.

Bestelgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en als achterliggende stukken bewaard voor financiële, fiscale verantwoording.

De bestelgegevens worden bewaard in een file die met een wachtwoord beveiligd is.

Nieuwe klanten wordt gevraagd of zij een GoedBoos-nieuwsbief willen ontvangen. Als ze daarin toestemmen komen ze in het GoedBoos-klantennieuwsbriefbestand dat wordt bewaard in een file die met een wachtwoord beveiligd is.

Uitschrijven uit het GoedBoos-klantennieuwsbriefbestand kan te allen tijd door een mail te sturen naar info@goedboos.com.

Het klantenbestand wordt bewaard in een file die met een wachtwoord beveiligd is.

Bij GoedBoos-coachgesprekken worden digitale aantekeningen bewaard in een file dat met een wachtwoord beveiligd is.

Aantekeningen op papier zullen in een archiefkast worden bewaard en na de opdracht worden vernietigd.

Binnenkomende en uitgaande mails in het kader van het coachtraject zullen in aparte mappen worden bewaard en na beëindiging van het coach-traject vernietigd.

Na beëindiging van het coach-traject worden elektronische en papieren documenten verwijderd.

De procedure wordt aan elke cliënt uitgelegd en bij de eerste factuur vermeld.

Voor andere GoedBoos-opdrachten, zoals Vredestichterstrajecten en Gemeenteopbouw-activiteiten, geldt de AVG-gebruikersovereenkomst, die soortgelijke afspraken omvat als bovenstaande en onderdeel vormt van de offerte/opdracht.

Gerard van der Schee, directeur GoedBoos

Gevestigd te: Kreeftstraat 64, 1317 KT Almere

KvK: 65625862 info@goedboos.com