Privacyverklaring

Privacyverklaring GoedBoos

in het kader van AVG

GoedBoos gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de eigen onderneming.

Bestelgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en als achterliggende stukken bewaard voor financiële, fiscale verantwoording.

Nieuwe klanten komen in het GoedBoos-mail bestand en ontvangen dan twee keer per jaar een GoedBoos-nieuwsbief. Uitschrijven uit het GoedBoos-mailbestand kan te allen tijd door unsubcribe of via een mail naar info@goedboos.com.

Bij GoedBoos-coachgesprekken worden aantekeningen (digitaal en op papier) zorgvuldig bewaard en na het traject vernietigd. Binnenkomende en uitgaande mails in het kader van het coachtraject zullen in aparte mappen worden bewaard en na beëindiging van het coach-traject vernietigd. De procedure wordt aan elke cliënt uitgelegd.

Voor andere GoedBoos-opdrachten, zoals Vredestichterstrajecten en Gemeenteopbouw-activiteiten, geldt de AVG-gebruikersovereenkomst, die soortgelijke afspraken omvat als bovenstaande en onderdeel vormt van de offerte/opdracht.

Gerard van der Schee, directeur GoedBoos

Gevestigd te: Kreeftstraat 64, 1317 KT Almere

KvK: 65625862 info@goedboos.com